СКОЛИОЗА
Важно Важно Важно
Характерни белези
Характерни белези на сколиозата Едното рамо изглежда по-високо или по- ниско от другото. Едното рамо изглежда с по-заоблен контур. Гръдният кош изглежда хлътнал и несиметричен. Главата, сякаш не се намира в средата на раменете. Талията е неравна или наклонена. Тазът е наклонен или завъртян настрани. Единият хълбок е по-високо от другия. Единият крак изглежда по-къс от другия . Въпреки, че дължината на крайниците е еднаква, наклонът на таза е причина за оптичното скъсяване на краката. Забелязва се нарушаване на походката. Походката може да е нарушена.
Декември 2018
ПонВтоСряЧетПетСъбНед
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Календар Календар

free counters
BGtop

МЕСЕЧНАТА ДОБАВКА

Go down

МЕСЕЧНАТА ДОБАВКА

Писане by DariTT on Чет Юли 28, 2011 11:56 am

ІІ. МЕСЕЧНАТА ДОБАВКА за социална интеграция на хората с увреждания се отпуска според вида и степента на увреждането и индивидуалните потребностите на хората с увреждания. Тази добавка е диференцирана и представлява парични средства , които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на действителни разходи, направени от лицето (виж. чл. 42 от ЗИХУ).
Добавката е диференцирана съобразно допълнителните разходи на лицето за:
Месечна добавка за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален (ГМА) доход за лицата с трайни увреждания 71% и над 71% трайно намалена работоспособност, за лица с намалена работоспособност от 50% до 70% и заболявания на долните крайници, за деца от 7 до 16 годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;
Месечна добавка за ползаване на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20% от ГМД за лица с трайни увреждания над 16-годишна възраст и с над 90% трайно намалена работоспособност с определена от ЕР чужда помощ, за деца до 16-годишна възраст с над 71% трайно намалена възможност за социална адаптация;
Месечна добавка за обучение в размер до 20% от ГМД за лица с трайни увреждания със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност и деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;
Добавка за балнеолечение и рехабилитация, която се изплаща веднъж в годината на лица с трайни увреждания с над 90% загубена работоспособност, на деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация, на военноинвалиди. Добавката се ползва и от придружителите на лицата с определена в ЕР чужда помощ. Тази добавка е до трикратния размер на ГМД, но не повече от дийствително направения разход, удостоверен с оригинален разходооправдателен документ;
Месечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства в размер на 15% на ГМД на лица с трайни увреждания със 71% и над 71% трайно намалена рабостоспособност или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация при наличие на медицинско предписание от лекар специалист;
Месечна добавка за достъпна информация в размер на 15% от ГМД на лица с трайни слухови и/или зрителни увреждания с намалена работоспособност 71% и над 71% или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация.
Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище, на лица с трайни увреждания със 71% и над 71% намалена работоспособност, ако настанителната заповед е на тяхно лице. Добавката е в размер на нормално определения наем по реда на Закона за общинската собственост. (Виж. чл. 24-31 на ППЗИХУ, ДВ бр. 115 от 2004 г.)
Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ, подадена от правоимащото лице или негов законен представител до дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, след представяне на лична карта (лечен паспорт) и социална оценка от консултативна комисия.
Месечната добавка се изплаща при условие, че лицето не е ползвало правото за същия вид помощ (услуга) по други закони (виж. чл. 11 до 15 на ППЗИХУ).
Препоръчваме на читателите да започнат да подават молби в съответните дирекции за социално подпомагане за извършване на социална оценка по чл. 12, ал. 2 от ЗИХУ, тъй като законът и правилникът за неговото прилагане са влезли в сила от 01.01.2005 г., а от същата дата се отменя Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИХУ).

DariTT
Admin

Брой мнения : 62
Join date : 26.07.2011
Age : 41
Местожителство : Бургас

http://scoliosis.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Re: МЕСЕЧНАТА ДОБАВКА

Писане by DariTT on Чет Юли 28, 2011 12:03 pm

Отпускане на месечна социална помощ

Правно основание

Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията, при които лицата и семействата, имащи право на месечна социална помощ, могат да кандидатстват за такава и да я получават.

По смисъла на чл. 11, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане месечните социални помощи са средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основни жизнени потребности на подпомаганите лица и семейства. Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и помощ от задължените по закон да ги издържат лица.


Процедура:


1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право на месечна социална помощ имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход (ДМД).

Основа за определяне на ДМД е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто размер се определя от Министерския съвет съобразно основните жизнени потребности на едно лице и финансовите възможности на бюджета.

Диференцираният минимален доход се определя в чл. 9, ал. 3 ППЗСП.

3. Необходими документи

Помощта се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, към която се прилагат:

а) документи за доходите от:

- трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
- извършване на услуги с личен труд;
- дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
- стипендии;

б) медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Молба-декларацията се подава от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт. За родители, ненавършили пълнолетие, молбата-декларация се подава от родителя, притежаващ документ за самоличност, или от законен техен представител. В 20-дневен срок от получаване на молба-декларацията, социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по образец. При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка.

Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада социалният работник прави предложение за отказване или отпускане на помощта, като във втория случай определя нейния вид и размер. В 7-дневен срок от представянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице се произнася със заповед за отпускане или за отказ на социална помощ. Отказът за отпускане на социална помощ задължително се мотивира.

Заповедта за отпускане или за отказ на социална помощ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от нейното издаване.

Заповедта може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

DariTT
Admin

Брой мнения : 62
Join date : 26.07.2011
Age : 41
Местожителство : Бургас

http://scoliosis.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите