СКОЛИОЗА
Важно Важно Важно
Характерни белези
Характерни белези на сколиозата Едното рамо изглежда по-високо или по- ниско от другото. Едното рамо изглежда с по-заоблен контур. Гръдният кош изглежда хлътнал и несиметричен. Главата, сякаш не се намира в средата на раменете. Талията е неравна или наклонена. Тазът е наклонен или завъртян настрани. Единият хълбок е по-високо от другия. Единият крак изглежда по-къс от другия . Въпреки, че дължината на крайниците е еднаква, наклонът на таза е причина за оптичното скъсяване на краката. Забелязва се нарушаване на походката. Походката може да е нарушена.
Декември 2018
ПонВтоСряЧетПетСъбНед
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Календар Календар

free counters
BGtop

СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА

Go down

СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА

Писане by DariTT on Чет Юли 28, 2011 11:55 am

І. СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА на хората с увреждания (инвалидите) по чл. 12, ал. 2 на Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) се извършва от консултативна комисия (комисии), изградена/и към съответната Дирекция “Социално подпомагане”, след разглеждане на постъпилите молби по образец (приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 на Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)) и изготвените към тях социални доклади.
Комисията преценява потребностите от рехабилитация на лицето с увреждане; възможностите за трудова дейност и професионална реализация; възможностите за квалификация и преквалификация; обстоятелствата от социален, здравен, семеен и битов характер, отнасящи се до възможността за интеграция на лицето с увреждане.
Социалната оценка садържа индивидуален план с препоръки към лицето за:
- интегрирано обучение или обучение в специално училище;
- трудова заетост в интегрирана среда или в специализирани предприятия и кооперации;
- обучение в център за квалификация или преквалификация;
- ползване на подходящ вид социални услуги;
- други възможности за интеграция.
Социалната оценка се издава за срока посочен в експертното решение (ЕР) за определяне процента на намалената работоспособност или решението за определяне на намалената възможност за социална адаптация на децата. Срокът на действие на социалната оценка, издадена въз основа на ЕР с пожизнен срок, е 5 години от дата на издаването й. Нова оценка може да бъде извършена преди изтичане на срока на предходната оценка по желание на лицето по чл. 12, ал. 2 от ЗИХУ при изцаване на ново ЕР на ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичане на срока на действащото решение; промяна в потребностите на лицето; промяна във възможностите за интеграция на лицето. (виж. Чл. 12 и чл. 13 на ЗИХУ и чл. 11 до 15 на ППЗИХУ)
Към молбата до съответната дирекция “Социално подпомагане”за изготвяне на социална оценка на лицето с увреждане се прилагат следните документи:
- документ за самоличност (за справка);
- експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК);
- съдебно решение или административен акт (само за осиновител, настойник или попечител;
- документ за семейство на роднини или близки или семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- други документи от значение за извършване на социалната оценка.
Въз основа на социалната оценка на лицата с увреждания се отпуска месечна добавка за социална интеграция според вида и степента на увреждането със заповед на директора на съответната дирекция “Социално подпомагане”. Заповедта може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция “Социално подпомагане” по реда на Закона за административното производство.
Правото за месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от ЗИХУ възниква от 01.01.2005 г., при условие, че молбата за социална интеграция е подадена до 01.07.2005 г., а в останалите случаи – от датата на подаване на молбата за месечна добавка за социална интеграция. Решенията на РЕЛКК и ЦЕЛКК, постановени до 31.12.2004 г., запазват действието си, при условие, че определеният срок в тях не е изтекъл.

DariTT
Admin

Брой мнения : 62
Join date : 26.07.2011
Age : 41
Местожителство : Бургас

http://scoliosis.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Re: СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА

Писане by DariTT on Чет Юли 28, 2011 12:01 pm

Правно основание
Извършване на социална оценка по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)

Характеристика

Изложението има за цел да укаже реда за изготвяне на социална оценка на хората с увреждания, която заедно с медицинската експертиза на работоспособността служи за оценяване на увреждането. Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза и установява:

- потребностите за рехабилитация;
- възможностите за професионална реализация;
- възможностите за социална интеграция.

Въз основа на получената социална оценка може да се изготви индивидуален план за интеграция на лицето с увреждане.


Процедура:

1. Компетентен орган

Социалната оценка се извършва от консултативни комисии към дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.

2. Заявител

Право да поискат извършване на социална оценка имат следните лица:

- лицето с увреждане;
- родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане;
- семейството на роднини, близки или приемно семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

3. Необходими документи

Заявителят следва да подаде молба-декларация за извършване на социална оценка (по образец) до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

- Документ за самоличност (за справка);
- експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК;
- съдебно решение или административен акт (само за осиновител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето);
- други документи от значение за извършване на социална оценка.

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок 30 дни от подаването на молба-декларацията социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад. При подадена молба-декларация за извършване на социална оценка на дете с увреждане, социалният доклад се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане". Социалните работници извършват посещение на лицето с увреждане, за което е подадена молба-декларация за извършване на социална оценка, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.

Председателят на консултативната комисия представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред молби-декларации и изготвените към тях социални доклади, въз основа на които комисията установява:

- потребностите от рехабилитация на лицето с увреждане;
- възможностите за трудова дейност и професионална реализация на лицето с увреждане;
- възможностите за квалификация и преквалификация на лицето с увреждане;
- обстоятелствата от социален, здравен, семеен и битов характер, отнасящи се до възможността за интеграция на лицето с увреждане.

По всяка постъпила молба-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

Социалната оценка съдържа индивидуален план с препоръки към лицето за:

- интегрирано обучение или обучение в специализирано училище;
- трудова заетост в интегрирана среда или в специализирани предприятия и кооперации;
- обучение в център за квалификация или преквалификация;
- ползване на подходящ вид социални услуги;
- други възможности за интеграция.

След преценка на всички обстоятелства комисията може да отправи предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности за интеграция на лицето с трайно увреждане.

Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра – за комисията, за лицето и за дирекция "Социално подпомагане". В 14-дневен срок от изготвянето й социалната оценка се връчва на лицето, подало молба-декларацията.

Социалната оценка има препоръчителен характер и поради това не подлежи на обжалване.

DariTT
Admin

Брой мнения : 62
Join date : 26.07.2011
Age : 41
Местожителство : Бургас

http://scoliosis.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите